Khoa có những ưu thế gì trong đào tạo QTVP so với các cơ sở đào tạo khác ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện nay, mặc dù có một số trường đại học đào tạo ngành QTVP, nhưng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường ĐHKHXH&NV có ưu thế là đơn vị đầu tiên đào tạo Quản trị văn phòng tại Việt Nam và đã có gần 20 năm kinh nghiệm. Trong bản Khuyến nghị của Hội thảo “ Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Quản trị văn phòng ở Việt Nam” được tổ chức vào tháng 5/2011, các đại biểu tham dự đến từ nhiều trường đại học đã khẳng định: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng là đơn vị tiên phong và giữ vị trí đứng đầu trong những cơ sở đào tạo bậc đại học về Quản trị văn phòng ở Việt Nam. Khoa là nơi đào tạo và cung cấp đội ngũ giảng viên và là cầu nối trong việc đề xuất tổ chức các hội thảo, toạ đàm và các hình thức liên kết khác giữa các trường trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng”.
Trả lời
Hiện nay, mặc dù có một số trường đại học đào tạo ngành QTVP, nhưng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường ĐHKHXH&NV có ưu thế là đơn vị đầu tiên đào tạo Quản trị văn phòng tại Việt Nam và đã có gần 20 năm kinh nghiệm. Trong bản Khuyến nghị của Hội thảo “ Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Quản trị văn phòng ở Việt Nam” được tổ chức vào tháng 5/2011, các đại biểu tham dự đến từ nhiều trường đại học đã khẳng định: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng là đơn vị tiên phong và giữ vị trí đứng đầu trong những cơ sở đào tạo bậc đại học về Quản trị văn phòng ở Việt Nam. Khoa là nơi đào tạo và cung cấp đội ngũ giảng viên và là cầu nối trong việc đề xuất tổ chức các hội thảo, toạ đàm và các hình thức liên kết khác giữa các trường trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng”.