Anh/chị hãy đưa ra những đóng góp của ngành khách sạn trong nền kinh tế quốc dân

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành khách sạn là một ngành dịch vụ có nhiều những đóng góp to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Những đóng góp này có thể chia thành 2 khía cạnh lớn, đó là: Đóng góp về mặt kinh tế và Đóng góp về mặt xã hội. + Thực hiện việc tái phân chia thu nhập: việc đi du lịch là việc rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình, đến một nơi khác, chính vì vậy, khách du lịch cũng đem theo mình một lượng tiền tệ nhất định từ nơi lưu trú thường xuyên đến nơi du lịch. Tại đây, khách hàng chi trả cho rất nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc chi trả cho những dịch vụ sử dụng trong khách sạn, từ đó khách sạn lại trả lương cho nhân viên cũng như những chi phí cho các bên liên quan (điện, nước, nhu yếu phẩm, …). + Cần nguồn vốn lớn trong kinh doanh, tăng vòng quay vốn, tăng lượng tiền trong nền kinh tế cũng như huy động được tiền nhàn rỗi của nhân dân - Về mặt xã hội: + Tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. + Tái sản xuất sức lao động: Khi người lao động sử dụng những dịch vụ trong khách sạn, họ sẽ được thư giãn, cảm thấy thoải mái, “làm mới” cơ thể mình để tiếp tục lao động có hiệu quả + Tuyên truyền, quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch của địa phương
Trả lời
Ngành khách sạn là một ngành dịch vụ có nhiều những đóng góp to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Những đóng góp này có thể chia thành 2 khía cạnh lớn, đó là: Đóng góp về mặt kinh tế và Đóng góp về mặt xã hội. + Thực hiện việc tái phân chia thu nhập: việc đi du lịch là việc rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình, đến một nơi khác, chính vì vậy, khách du lịch cũng đem theo mình một lượng tiền tệ nhất định từ nơi lưu trú thường xuyên đến nơi du lịch. Tại đây, khách hàng chi trả cho rất nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc chi trả cho những dịch vụ sử dụng trong khách sạn, từ đó khách sạn lại trả lương cho nhân viên cũng như những chi phí cho các bên liên quan (điện, nước, nhu yếu phẩm, …). + Cần nguồn vốn lớn trong kinh doanh, tăng vòng quay vốn, tăng lượng tiền trong nền kinh tế cũng như huy động được tiền nhàn rỗi của nhân dân - Về mặt xã hội: + Tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. + Tái sản xuất sức lao động: Khi người lao động sử dụng những dịch vụ trong khách sạn, họ sẽ được thư giãn, cảm thấy thoải mái, “làm mới” cơ thể mình để tiếp tục lao động có hiệu quả + Tuyên truyền, quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch của địa phương