Sự kỳ vọng có ý nghĩa thế nào với chúng ta?

  1. Phong cách sống

Nhiều lúc thấy thất vọng với bản thân vì những điều chưa làm được. Liệu kỳ vọng có là con dao 2 lưỡi?
Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn kì vọng vào điều gì mới dc, kì vọng vào 1 định hướng tương lai không bao giờ sai, nó đem lại niềm tin và động lực. Nhưng kì vọng vào những yếu tố bên ngoài và mình không chi phối được thì mới có nhiều rủi ro xuất hiện. Mình thì không trông đợi những gì xã hội trả cho mình, chỉ tận hưởng cuộc sống, làm điều mình giỏi nhất và hạnh phúc nhất ví dụ chém gió trên noron chẳng hạn :)

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395671-1645806512.png
Trả lời

Bạn kì vọng vào điều gì mới dc, kì vọng vào 1 định hướng tương lai không bao giờ sai, nó đem lại niềm tin và động lực. Nhưng kì vọng vào những yếu tố bên ngoài và mình không chi phối được thì mới có nhiều rủi ro xuất hiện. Mình thì không trông đợi những gì xã hội trả cho mình, chỉ tận hưởng cuộc sống, làm điều mình giỏi nhất và hạnh phúc nhất ví dụ chém gió trên noron chẳng hạn :)

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395671-1645806512.png

kỳ vọng đúng là con dao 2 lưỡi. nhưng suy cho cùng nó cũng giúp chúng ta nhìn lại bản thân, thấy những thiếu sót của mình để cải thiện. Kỳ vọng cũng là một dạng mục tiêu giúp mình có thêm động lực làm việc mà hi :>