Lý do mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine là gì?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Cuộc chiến giữa 2 quốc gia này hiện tại có vẻ rất căng thẳng, vậy lý do thật sự xảy ra cuộc chiến là gì?

Từ khóa: 

lịch sử

,

xã hội

chim chết vì sâu, người chết vì lợi

Trả lời

chim chết vì sâu, người chết vì lợi

1, Zelensky thất bại hơn cả người tiền nhiệm.

2, Lợi ích quốc gia Nga.

3, Mỹ đầu xỏ chọc gậy bánh xe.

Tiền là một thứ có sức mạnh rất lớn.hi
  1. Tư duy bá quyền của Nga
  2. Tư duy muốn thoát Nga của U 
  3. Tư duy chọc ngoáy của Mẽo 
  4. Ý muốn của mấy thằng trong bóng tối