Sự nổi lên của những nhân vật ảo có ảnh hưởng ở Hàn Quốc có tác động như thế nào đến hành vi và nhận thức của người dân?

  1. Xã hội

Rozy là một "nhân vật ảo có ảnh hưởng" người Hàn Quốc, một nhân vật được hiển thị kỹ thuật số chân thực đến mức cô thường bị nhầm là con người bằng xương bằng thịt.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, Rozy đã đạt được các hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu và tài trợ, đứng trên sàn diễn trong các buổi trình diễn thời trang ảo và thậm chí đã phát hành hai đĩa đơn.

Từ khóa: 

xã hội