Sự ra đời của những tờ báo giá rẻ đã tạo ra những điều gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự ra đời của những tờ báo giá rẻ đã tạo điều kiện cho báo miễn phí ra đời. Sự ra đời của báo miễn phí đọc nhanh đồng thời còn giải quyết được bài toán là làm thế nào để công chúng tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Khổ báo nhỏ dễ cầm ngay cả khi đi trên các phương tiện giao thông. Thông tin ngắn gọn, trình bày rõ ràng giúp người đọc dễ đọc hơn. Chỉ 15 -20 phút là độc giả có thể nắm được hết nội dung của tờ báo. Tiêu biểu cho kiểu báo này là tờ Twenty - five minutes (25 phút). Tên báo đã gây ấn tượng với công chúng bởi tòa soạn này khẳng định với công chúng rằng báo của họ chỉ đọc trong 25 phút là nắm được hết thông tin và 25 phút cũng chính là thời gian mà chuyến tàu đến ga tiếp theo và vứt tờ báo vào sọt rác khi xuống khỏi xe. Nghĩa là độc giả có thể đọc trong lúc nghỉ ngơi, đợi xe, lấp đầy những giây phút trống trải ngắn ngủi trên xe buýt hay PTIT 55 tàu điện ngầm. Những tờ báo này được phát không ở nhiều nơi công cộng, nhiều người qua lại như trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm…
Trả lời
Sự ra đời của những tờ báo giá rẻ đã tạo điều kiện cho báo miễn phí ra đời. Sự ra đời của báo miễn phí đọc nhanh đồng thời còn giải quyết được bài toán là làm thế nào để công chúng tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Khổ báo nhỏ dễ cầm ngay cả khi đi trên các phương tiện giao thông. Thông tin ngắn gọn, trình bày rõ ràng giúp người đọc dễ đọc hơn. Chỉ 15 -20 phút là độc giả có thể nắm được hết nội dung của tờ báo. Tiêu biểu cho kiểu báo này là tờ Twenty - five minutes (25 phút). Tên báo đã gây ấn tượng với công chúng bởi tòa soạn này khẳng định với công chúng rằng báo của họ chỉ đọc trong 25 phút là nắm được hết thông tin và 25 phút cũng chính là thời gian mà chuyến tàu đến ga tiếp theo và vứt tờ báo vào sọt rác khi xuống khỏi xe. Nghĩa là độc giả có thể đọc trong lúc nghỉ ngơi, đợi xe, lấp đầy những giây phút trống trải ngắn ngủi trên xe buýt hay PTIT 55 tàu điện ngầm. Những tờ báo này được phát không ở nhiều nơi công cộng, nhiều người qua lại như trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm…