Suy nghĩ về ý kiến: “ miêu tả thế giới bên trong, phân tích tâm lý là phương diện đặc trưng cho tiểu thuyết”. Mn trả lời giúp e với ạ?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Chào bạn, mình mới đọc cuốn "Cuộc đời là một tiểu thuyết" của Musso nên có lẽ cũng muốn bày tỏ suy nghĩ về về câu hỏi này.

Trong quá trình xây dựng tiểu thuyết, thì bối cảnh và các nhân vật được tạo nên từ chính nội tâm (thế giới bên trong) và tâm lý của tiểu thuyết gia. Đó là quá trình tái hiện lại những độc thoại nội tâm thông qua văn chương một cách sáng tạo và có mục đích.

Trả lời

Chào bạn, mình mới đọc cuốn "Cuộc đời là một tiểu thuyết" của Musso nên có lẽ cũng muốn bày tỏ suy nghĩ về về câu hỏi này.

Trong quá trình xây dựng tiểu thuyết, thì bối cảnh và các nhân vật được tạo nên từ chính nội tâm (thế giới bên trong) và tâm lý của tiểu thuyết gia. Đó là quá trình tái hiện lại những độc thoại nội tâm thông qua văn chương một cách sáng tạo và có mục đích.

Câu này khó hiểu quá