Xoá được hết digital footprint của mình có khả thi không?

  1. Công nghệ thông tin

Ý là xoá hết toàn bộ dấu vết của mình để lại trên internet ấy... tự mình làm khi chắc ko thể hết được cơ mà về lý thuyết thì có khả thi không?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Không khả thi bạn nhé.

Ngày xưa mình làm bảo mật, muốn ẩn danh thì trên máy luôn cấu hình proxy để fake IP, sử dụng danh tính giả (có vài tài khoản mxh khác nhau), clear local history ...

Nhưng nhìn chung, dù giả tới đâu thì vẫn sẽ để lại ít nhiều dấu vết trên mạng.

Trả lời

Không khả thi bạn nhé.

Ngày xưa mình làm bảo mật, muốn ẩn danh thì trên máy luôn cấu hình proxy để fake IP, sử dụng danh tính giả (có vài tài khoản mxh khác nhau), clear local history ...

Nhưng nhìn chung, dù giả tới đâu thì vẫn sẽ để lại ít nhiều dấu vết trên mạng.

Tại sao lại cần xoá ạ?