Ta yêu nhau mới hôm qua anh nhỉ

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Ta yêu nhau từ muôn ngàn kiếp trước
Thuở vua Hùng chưa ăn được trầu cau
Thuở Dương Vương chưa có nàng Mị Châu
Và Cao Lỗ chưa biết đâu thần nỏ.
 
Ta yêu nhau từ mãi đầu ngọn gió
Từ ngọn nguồn con suối chảy rất trong
Nơi tận cùng biển gặp gỡ với sông
Nơi cao xanh bầu trời không cùng nắng.
 
Ta yêu nhau giữa đớn đau chết lặng
Của lòng người bao ngọt đắng nông sâu
Giữa tham lam, giữa hối hận trước sau
Cõi hỗn mang giữa lòng sầu nhân thế.

 Ta yêu nhau mới hôm qua anh nhỉ

Trong vội vàng vườn cây lá sang xuân

Cuống quýt yêu nhành phượng vĩ trong ngần

Nảy tươi rói cuối ngày xuân rực rỡ.

 

Ta yêu nhau những nhành bàng rực lửa

Giữa mùa thu, mùi cốm gió thơm nồng

Ta yêu nhau tha thiết suốt mùa đông

Sương phủ trắng trên cánh đồng mỗi sớm.

 

Ta yêu nhau giữa thiết tha nồng đượm

Ru ầu ơ những cánh bướm ven đồi

Lời ta yêu suốt bốn mùa không thôi

Giữa trắng đen

Giữa đường đời

Gió cát.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống