Tác dụng của dịch truyền Dextran là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

thay thế được máu tạm thời, cản trở tập kết tiểu cầu, chống huyết khối
Trả lời
thay thế được máu tạm thời, cản trở tập kết tiểu cầu, chống huyết khối