Tác giả Tạ Hữu Yên có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bài thơ chính nghĩa (1951); Tiếng ca xanh (1978); Nỗi nhớ ngày thường (1987); Ngọn súng biên phòng (trường ca, 1983); Thung lũng lửa và hoa (trường ca, 1988); Nữ tướng Việt Nam (truyện kể 1991); Nhớ Bác (2001); Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh (sách, 2011); Võ Nguyên Giáp – Vị Đại tướng văn võ song toàn (sách, 2011).
Trả lời
Bài thơ chính nghĩa (1951); Tiếng ca xanh (1978); Nỗi nhớ ngày thường (1987); Ngọn súng biên phòng (trường ca, 1983); Thung lũng lửa và hoa (trường ca, 1988); Nữ tướng Việt Nam (truyện kể 1991); Nhớ Bác (2001); Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh (sách, 2011); Võ Nguyên Giáp – Vị Đại tướng văn võ song toàn (sách, 2011).