1. Lịch sử

Tại sao 300,000 quân Pháp và Anh không tổ chức một cuộc phản công mà bỏ lại trang bị, vũ khí và dời Dunkirk?

Trong bộ phim Dunkirk của Christoper Nolan, quân Pháp và Anh bị quân Đức bao vây, tại sao với số lượng quân hơn 400,000 họ không tổ chức một cuộc phản công, hay chống cự lại Đức.

(Source: youtube)

Từ khóa: dunkirk, world war ii, Lịch sử

Bộ phim chỉ nói đúng về lúc đang nát rồi. Chứ trước đó quân đồng minh mắc sai lầm lớn khi không phòng thủ ở rừng Ardennes biên giới Pháp-Đức đàng hoàng, nên mới bị bao vây.

Đáng lẽ quân Đức dồn lực dập Dunkirk thì Anh Pháp cũng nát ngay trận đó rồi, không hiểu sao Đức lại để cho quân đồng minh tháo chạy được vậy là may rồi ấy chứ!

Trả lời

Bộ phim chỉ nói đúng về lúc đang nát rồi. Chứ trước đó quân đồng minh mắc sai lầm lớn khi không phòng thủ ở rừng Ardennes biên giới Pháp-Đức đàng hoàng, nên mới bị bao vây.

Đáng lẽ quân Đức dồn lực dập Dunkirk thì Anh Pháp cũng nát ngay trận đó rồi, không hiểu sao Đức lại để cho quân đồng minh tháo chạy được vậy là may rồi ấy chứ!

400 000 nhưng chỉ là bộ binh, không có sự hỗ trợ của các binh chủng khác thì ở lại là một cuộc tắm máu tập thể.

Xem phim The Darkest Hour sẽ được lý giải phần nào

Đơn giản vì họ ko có khả năng chiến thắng thôi. Trước đó liên quân Anh + Pháp + Bỉ đã bị quân Đức đánh cho tan tác, vài ngày sau quân Bỉ cũng đã đầu hàng luôn.

Quân Đức đông hơn, trang bị tốt hơn, có lợi thế về địa hình. Ngoài ra thì sau thất bại liên tiếp sĩ khí của liên quân Anh, Pháp đã ko còn rồi, "binh bại như núi đổ" mà.