Tại sao chó đáng yêu thông minh như vậy mà con người lại hay ăn thịt chó?

  1. Xã hội

  2. Sinh vật cảnh

Từ khóa: 

ăn thịt chó

,

chó là bạn

,

xã hội

,

sinh vật cảnh

con gì nuôi thì cũng để ăn mà.. ngay cả con em gái nuôi...
Trả lời
con gì nuôi thì cũng để ăn mà.. ngay cả con em gái nuôi...