Tại sao có 4 mùa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mỗi năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Theo dương lịch thì mùa xuân bắt đầu từ ngày Xuân phân (23/3) đến ngày Hạ chí (23/6), mùa hè từ Hạ chí tới Thu phân (23/9), mùa thu từ Thu phân tới Đông chí (22/12), cuối cùng là mùa đông từ Đông chí tới Xuân phân. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trục nghiêng của Trái Đất. Trái Đất của chúng ta nghiêng một góc 23º27' so với trục thẳng đứng (trục thẳng đứng là trục vuông góc với mặt phẳng chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất), nên vào mùa hè thì Bắc bán cầu nhận được nhiều ánh sáng hơn, ngược lại vào mùa đông thì ít nhận được ánh sáng hơn. Có thể hiểu đơn giản là do thời lượng chiếu của ánh sáng mặt trời tại các thời điểm này khác nhau do trục xoay Trái Đất. Trái Đất tự xoay quanh nó trên 1 trục nghiêng 23,5o (so với mặt phẳng quỹ đạo) và di chuyển quanh mặt trời theo 1 quỹ đạo hình bầu dục mất thời gian là 1 năm. Điều lưu ý là Trái Đất di chuyển nhưng vẫn luôn giữ phương nghiêng của trục xoay trong suốt 1 năm đó. Hiện tượng 1 năm có 4 mùa xảy ra ở các vùng ôn đới, mà rõ rệt nhất là khu vực trên đường Hạ chí tuyến (the tropic of Cancer) và Đông chí tuyến (Tropic of Capricorn). Những vùng ở đường xích đạo (Equator) thay đổi không nhiều nên chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa nắng.
Trả lời
Mỗi năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Theo dương lịch thì mùa xuân bắt đầu từ ngày Xuân phân (23/3) đến ngày Hạ chí (23/6), mùa hè từ Hạ chí tới Thu phân (23/9), mùa thu từ Thu phân tới Đông chí (22/12), cuối cùng là mùa đông từ Đông chí tới Xuân phân. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trục nghiêng của Trái Đất. Trái Đất của chúng ta nghiêng một góc 23º27' so với trục thẳng đứng (trục thẳng đứng là trục vuông góc với mặt phẳng chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất), nên vào mùa hè thì Bắc bán cầu nhận được nhiều ánh sáng hơn, ngược lại vào mùa đông thì ít nhận được ánh sáng hơn. Có thể hiểu đơn giản là do thời lượng chiếu của ánh sáng mặt trời tại các thời điểm này khác nhau do trục xoay Trái Đất. Trái Đất tự xoay quanh nó trên 1 trục nghiêng 23,5o (so với mặt phẳng quỹ đạo) và di chuyển quanh mặt trời theo 1 quỹ đạo hình bầu dục mất thời gian là 1 năm. Điều lưu ý là Trái Đất di chuyển nhưng vẫn luôn giữ phương nghiêng của trục xoay trong suốt 1 năm đó. Hiện tượng 1 năm có 4 mùa xảy ra ở các vùng ôn đới, mà rõ rệt nhất là khu vực trên đường Hạ chí tuyến (the tropic of Cancer) và Đông chí tuyến (Tropic of Capricorn). Những vùng ở đường xích đạo (Equator) thay đổi không nhiều nên chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa nắng.