Tại sao con gái cứ phải che che, giấu giấu khi cầm băng vệ sinh?

  1. Giới tính

Tui thấy việc con gái đến tháng là rất bình thường, ai cũng biết điều đó. Nó chẳng có gì đáng xấu hổ để phải che giấu cả. Thế mà sao thấy bạn nào cũng che giấu là sao?

Từ khóa: 

giới tính

Có vài lý do khi các bạn nữ xấu hổ khi cầm băng vệ sinh, liên đới từ việc đến tháng:

  • Về định kiến xã hội: một số niềm tin truyền thống cho là máu kinh là ô uế. Và hiện tại nó cũng là một đề tài nhạy cảm hay bị tránh bàn luận.
  • Cảm giác khó chịu: tưởng tượng một chất lỏng chảy ra từ cơ thể bạn và bạn không kiểm soát được, hãy nghĩ tới lúc bị sổ mũi cả ngày và cầm giấy lau nước mũi lòng thòng trước mặt bạn bè, nhân cảm giác đó lên vài lần.
  • Thiếu kiến thức về giáo dục giới tính có thể dẫn đến tự ti và xấu hổ.
Trả lời

Có vài lý do khi các bạn nữ xấu hổ khi cầm băng vệ sinh, liên đới từ việc đến tháng:

  • Về định kiến xã hội: một số niềm tin truyền thống cho là máu kinh là ô uế. Và hiện tại nó cũng là một đề tài nhạy cảm hay bị tránh bàn luận.
  • Cảm giác khó chịu: tưởng tượng một chất lỏng chảy ra từ cơ thể bạn và bạn không kiểm soát được, hãy nghĩ tới lúc bị sổ mũi cả ngày và cầm giấy lau nước mũi lòng thòng trước mặt bạn bè, nhân cảm giác đó lên vài lần.
  • Thiếu kiến thức về giáo dục giới tính có thể dẫn đến tự ti và xấu hổ.

Chả biết mọi người như nào. Chứ mình cũng chẳng mọi người biết là mình đang "rớt dâu" hoặc mình đang bị tràn băng vệ sinh và cần thay gấp 🤡