Tại sao con Trâu biết bơi, mà con Bò lại không biết bơi?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

thế giới động vật

,

kiến thức chung

Mình không rõ chi tiết trâu biết bơi trong khi bò không biết bơi là từ đâu ra.
Vì theo mình biết thì hầu hết các loài động vật hữu nhũ 4 chân đều có khả năng bơi theo bản năng (''bơi chó''). Không riêng gì trâu, bò mà nhiều loài khác, thậm chí dơi khi bị rớt xuống nước vẫn có thể dùng 2 cánh như 2 mái chèo để bơi.
Trường hợp ngoại lệ (nếu tính vào) có lẽ chỉ là họ vượn, khỉ...vì quen sống trên cây, nên theo thời gian tiến hoá, khả năng bơi lội không còn cần thiết với chúng. Tuy nhiên chúng có thể học cách bơi, giống như con người vậy.
Trả lời
Mình không rõ chi tiết trâu biết bơi trong khi bò không biết bơi là từ đâu ra.
Vì theo mình biết thì hầu hết các loài động vật hữu nhũ 4 chân đều có khả năng bơi theo bản năng (''bơi chó''). Không riêng gì trâu, bò mà nhiều loài khác, thậm chí dơi khi bị rớt xuống nước vẫn có thể dùng 2 cánh như 2 mái chèo để bơi.
Trường hợp ngoại lệ (nếu tính vào) có lẽ chỉ là họ vượn, khỉ...vì quen sống trên cây, nên theo thời gian tiến hoá, khả năng bơi lội không còn cần thiết với chúng. Tuy nhiên chúng có thể học cách bơi, giống như con người vậy.