Tại sao đa số mọi người quan tâm thông tin tiêu cực hơn là tích cực?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Có thể do yếu tố xã hội như vị kỉ, cảm giác sung sướng trên nỗi đau của người khác, bản ngã chi phối nên con người dễ dàng quan tâm đến tiêu cực. Đồng thời phản ứng của não (cảm giác, nhận thức, hành vi cụ thể) với kích thích tiêu cực sẽ hoạt động với cường độ mạnh hơn so với kích thích tích cực. Sau đó quan sát hoạt động điện trong não. Hình ảnh tiêu cực tạo ra một phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều ở vỏ não so với hình ảnh tích cực hoặc trung tính.

Và thường thì thông tin tiêu cự sẽ khiến con người ta được thỏa mãn cái cảm giác mình hơn ai đó và tự cho mình quyền được lên lớp, chửi rủa,... cũng là một cách xả bực tức, áp lực.

Trả lời

Có thể do yếu tố xã hội như vị kỉ, cảm giác sung sướng trên nỗi đau của người khác, bản ngã chi phối nên con người dễ dàng quan tâm đến tiêu cực. Đồng thời phản ứng của não (cảm giác, nhận thức, hành vi cụ thể) với kích thích tiêu cực sẽ hoạt động với cường độ mạnh hơn so với kích thích tích cực. Sau đó quan sát hoạt động điện trong não. Hình ảnh tiêu cực tạo ra một phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều ở vỏ não so với hình ảnh tích cực hoặc trung tính.

Và thường thì thông tin tiêu cự sẽ khiến con người ta được thỏa mãn cái cảm giác mình hơn ai đó và tự cho mình quyền được lên lớp, chửi rủa,... cũng là một cách xả bực tức, áp lực.

Vì con ng sanh ra nhiều sự khổ cực
Khi thấy ai khổ hơn mình họ thấy tốt hp
Ví dụ bạn nghèo mà ng khác trúng số thì cay chứ
Nhưng ngươc lại bạn giàu thì bạn lại có sự cảm thông mong ng đó cx giàu