Tìm bộ từ Hán Việt thay thế cho "Tích cực, tiêu cực và trung lập"?

  1. Marketing

Trong tiếng việt của chúng ta, có bộ từ hán việt nào thay thế cho "tích cực, trung lập và tiêu cực" thể hiện cho sắc thái của các đoạn văn bản hay các phản hồi. Mà vẫn thể hiện được ý nghĩa của chúng, ngoài ra nói nhẹ hơn cho việc "tiêu cực". - (phản hồi mang ý nghĩa không tốt)

Từ khóa: 

marketing

Về mặt trải nghiệm, đề bài ở đây là làm sao để người ta hiểu đúng được ý của mình. Và hiểu đúng nghĩa là không hiểu nhầm sang ý nghĩa khác và phải hiểu thật nhanh nữa.

Một trường hợp tương tự là icon save

Về mặt "đúng" thì icon này đã lỗi thời 20 năm nay rồi, đáng ra cần tìm một icon "hiện đại" hơn, nhưng về mặt "dễ hiểu", thì ngừoi ta vẫn hiểu, và hiểu nhanh, ko hiểu sai sang ý khác.

Theo mình thì nó không hỏng đến mức cần phải sửa

Trả lời

Về mặt trải nghiệm, đề bài ở đây là làm sao để người ta hiểu đúng được ý của mình. Và hiểu đúng nghĩa là không hiểu nhầm sang ý nghĩa khác và phải hiểu thật nhanh nữa.

Một trường hợp tương tự là icon save

Về mặt "đúng" thì icon này đã lỗi thời 20 năm nay rồi, đáng ra cần tìm một icon "hiện đại" hơn, nhưng về mặt "dễ hiểu", thì ngừoi ta vẫn hiểu, và hiểu nhanh, ko hiểu sai sang ý khác.

Theo mình thì nó không hỏng đến mức cần phải sửa

Đơn giản em ơi, giống đánh giá cán bộ vậy: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp --> tương tự ta có độ tích cực cao, tích cực vừa , tích cực thấp :"))))))

Quan trọng, chú ý, bình thường, rác

Chị nghĩ nó cần thêm bối cảnh và dối tượng người nghe để lựa chọn từ ngữ nữa ấy:)) nhưng đề bài này khó, cần tư duy chút :))