Thủ tục & Giấy tờ nào cần thiết khi du lịch Trung Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a. Khi xuất cảnh tại Việt Nam, Quý khách phải điền vào tờ khai thủ tục XNC và hải quan theo mẫu cung cấp tại sân bay Quốc tế. b. Khi nhập cảnh vào Trung Quốc thì điền vào tờ khai nhập cảnh được cung cấp trên máy bay (hay tại cửa khẩu nhập cảnh nếu đi bằng đường bộ ) và tờ khai kiểm dịch. - Theo quy định của hải quan Việt Nam, mỗi cá nhân khi xuất cảnh: - Số tiền tối đa Quý khách được phép mang theo không phải khai báo với hải quan: 5.000 USD. - Ðối với những đồ vật có giá trị trên 300 USD (camera, máy chụp ảnh loại lớn…) Quý khách nên khai báo với Hải quan - Quý khách mang theo máy ảnh, cần chuẩn bị sẵn phim từ Việt Nam. - Khi xuất cảnh không được mang theo giấy tờ, tài liệu của cơ quan, Đảng và nhà nước, vật liệu nổ, vũ khí và các vật liệu bị cấm khác. - Các loại trái cây tươi không được nhập vào Trung Quốc.
Trả lời
a. Khi xuất cảnh tại Việt Nam, Quý khách phải điền vào tờ khai thủ tục XNC và hải quan theo mẫu cung cấp tại sân bay Quốc tế. b. Khi nhập cảnh vào Trung Quốc thì điền vào tờ khai nhập cảnh được cung cấp trên máy bay (hay tại cửa khẩu nhập cảnh nếu đi bằng đường bộ ) và tờ khai kiểm dịch. - Theo quy định của hải quan Việt Nam, mỗi cá nhân khi xuất cảnh: - Số tiền tối đa Quý khách được phép mang theo không phải khai báo với hải quan: 5.000 USD. - Ðối với những đồ vật có giá trị trên 300 USD (camera, máy chụp ảnh loại lớn…) Quý khách nên khai báo với Hải quan - Quý khách mang theo máy ảnh, cần chuẩn bị sẵn phim từ Việt Nam. - Khi xuất cảnh không được mang theo giấy tờ, tài liệu của cơ quan, Đảng và nhà nước, vật liệu nổ, vũ khí và các vật liệu bị cấm khác. - Các loại trái cây tươi không được nhập vào Trung Quốc.