Tại sao Đế chế La Mã sụp đổ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Há há, để trả lời câu này viết cả một cuốn sách cũng chưa đủ 😅

Trả lời

Há há, để trả lời câu này viết cả một cuốn sách cũng chưa đủ 😅

Có nhiều nguyên nhân nhưng có thể là do các cuộc tấn công của rợ Hung Nô và các bộ tộc Giéc-manh.

Nó phải xụp đổ để nhường chỗ cho cái mới