Tại sao đi trên băng lại bị trơn trượt ạ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

đi trên băng

,

trơn trượt

,

khoa học

Vì áp lực tạo ra bởi đế giày của bạn lên mặt băng sẽ làm tan chảy lớp băng bề mặt tại vị trí tiếp xúc, tạo ra 1 lớp nước mỏng. Lớp nước mỏng này sẽ giảm ma sát giữa đế giày của bạn và băng khiến bạn bị trượt.
Trả lời
Vì áp lực tạo ra bởi đế giày của bạn lên mặt băng sẽ làm tan chảy lớp băng bề mặt tại vị trí tiếp xúc, tạo ra 1 lớp nước mỏng. Lớp nước mỏng này sẽ giảm ma sát giữa đế giày của bạn và băng khiến bạn bị trượt.