Tại sao Gorbachev rất vĩ đại với người phương Tây nhưng lại là “đồ khốn” với người dân Nga?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

mikhail gorbachev

,

lịch sử

Đơn giản vì ông ta được đặt vào đúng vị trí có những điều kiện để kích hoạt sự sụp đổ của Liên Xô, với phương tây đã vô hiệu hóa 1 siêu cường có khả dĩ đối chọi vs họ theo phương thức quy ước nên họ ngợi ca ông còn Nga thì ngược lại. 

Nhưng theo tôi việc lX sụp đổ là tất yếu, k có gov thì sẽ có người khác và biết đâu neus Gor k tồn tại thì ko biết chừng Putin lại là người kích hoạt ngày giảng sinh đen tối với liên xô thì lại làm sao nào ?

Trả lời

Đơn giản vì ông ta được đặt vào đúng vị trí có những điều kiện để kích hoạt sự sụp đổ của Liên Xô, với phương tây đã vô hiệu hóa 1 siêu cường có khả dĩ đối chọi vs họ theo phương thức quy ước nên họ ngợi ca ông còn Nga thì ngược lại. 

Nhưng theo tôi việc lX sụp đổ là tất yếu, k có gov thì sẽ có người khác và biết đâu neus Gor k tồn tại thì ko biết chừng Putin lại là người kích hoạt ngày giảng sinh đen tối với liên xô thì lại làm sao nào ?