Khi nào chúng ta nên nhịn và nhịn ra sao?

  1. Kỹ năng mềm

Người xưa có câu: "một điều nhịn là chín điều lành". Nhưng đồng thời người ta cũng hay nói "tức nước vỡ bờ" hay "được nước làm tới".

Vậy khi nào thì mình nên nhịn? Nhịn ra sao? Nhịn là nhẫn nhịn hay nhường nhịn? Nhịn khác với chịu đựng ra sao?

Từ khóa: 

nhẫn nhịn

,

kỹ năng mềm

Còn tùy vào hoàn cảnh và con người. Nếu động chạm tới gia đình, khuyết điểm và lòng tự trọng bản thân thì tốt nhất nên giữ bình tĩnh và bảo vệ mình bằng những lời nói sắc bén, nếu không thể nói tinh tế thì tốt nhất hãy thể hiện rằng mình cảm thấy không thoải mái về lời lẽ của người ta, và mình đang nghiêm túc nói điều đó. Còn những cái gì ngoài 3 ranh giới đó thì chúng ta nên thả lỏng một chút, đừng quan trọng hóa vấn đề là được.

Trả lời

Còn tùy vào hoàn cảnh và con người. Nếu động chạm tới gia đình, khuyết điểm và lòng tự trọng bản thân thì tốt nhất nên giữ bình tĩnh và bảo vệ mình bằng những lời nói sắc bén, nếu không thể nói tinh tế thì tốt nhất hãy thể hiện rằng mình cảm thấy không thoải mái về lời lẽ của người ta, và mình đang nghiêm túc nói điều đó. Còn những cái gì ngoài 3 ranh giới đó thì chúng ta nên thả lỏng một chút, đừng quan trọng hóa vấn đề là được.

  • Nhịn khi đối phương có quyền lực hơn mình
  • Nhịn khi bạn coi trọng mqh hơn chuyện đúng/sai - thắng/thua
  • Nhịn khi biết rằng bạn luôn có thể sai và đối phương có ý tốt
  • Nhịn khi đối phương là người bạn muốn hiểu hơn
  • Nhịn khi đối phương đang trong hoàn cảnh khó khăn