1. Lịch sử

Tại sao HP59 quy định Chủ tịch nước không cần là đại biểu Quốc hội?

Nước ta có 5 bản hiến pháp (46, 59, 80, 92 và 2013). Nhưng chỉ có HP59 quy định Chủ tịch nước k cần là đại biểu Quốc hội, tại sao lại như vậy ?

Từ khóa: chủ tịch nước, hiến pháp việt nam, lịch sử

Theo ý kiến cá nhân mềnh,

Năm 46, đang đánh nhau to, xã hội nhiều thành phần rối ren phức tạp, cần bầu nhanh 1 người lãnh đạo kháng chiến. Để public rất khó kiểm soát, trong nghị viện cũng có đủ các Đảng phái, thành phần tham gia kháng chiến thế nên chọn trong nghị viện với 2/3 phiếu thuận là hợp lý.

Năm 59, lúc này đang là thời kỳ hòa bình ở miền Bắc và chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam, cả nước khá là đoàn kết, các thành phần chống đối hầu hết đã bị tiêu diệt. Để mở như vậy sẽ giúp dễ dàng tạo lòng tin giữa các thành phần trong xã hội. Ngoài ra, thời kỳ này chủ nghĩa xã hội của chúng ta vẫn còn sơ khai, và còn dân chủ kha khá, hp 59 cũng là do ủy ban sửa đổi hiến pháp gồm xấp xỉ 3 chục người do Bác lãnh đạo đưa ra chứ cũng ko phải là do toàn bộ QH thời đó xây dựng.

Năm 80, ko có Chủ tịch nước, Hội đồng nhà nước được chọn ra từ QH (chắc là tương đương với ban thường vụ QH hiện tại), hiển nhiên chủ tịch HDNN cũng là ĐBQH rồi.

Năm 92, Lô Xiên vừa toạch, thế giới đang rộ lên phong trào diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, tất nhiên Đảng sẽ ko tạo bất kỳ cơ hội nào để tạo ra một Gorbachev thứ hai.

Năm 2013, thôi khỏi nói đi, làm quái gì còn cái gì gọi là dân chủ ở đấy nữa =)).

Trả lời

Theo ý kiến cá nhân mềnh,

Năm 46, đang đánh nhau to, xã hội nhiều thành phần rối ren phức tạp, cần bầu nhanh 1 người lãnh đạo kháng chiến. Để public rất khó kiểm soát, trong nghị viện cũng có đủ các Đảng phái, thành phần tham gia kháng chiến thế nên chọn trong nghị viện với 2/3 phiếu thuận là hợp lý.

Năm 59, lúc này đang là thời kỳ hòa bình ở miền Bắc và chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam, cả nước khá là đoàn kết, các thành phần chống đối hầu hết đã bị tiêu diệt. Để mở như vậy sẽ giúp dễ dàng tạo lòng tin giữa các thành phần trong xã hội. Ngoài ra, thời kỳ này chủ nghĩa xã hội của chúng ta vẫn còn sơ khai, và còn dân chủ kha khá, hp 59 cũng là do ủy ban sửa đổi hiến pháp gồm xấp xỉ 3 chục người do Bác lãnh đạo đưa ra chứ cũng ko phải là do toàn bộ QH thời đó xây dựng.

Năm 80, ko có Chủ tịch nước, Hội đồng nhà nước được chọn ra từ QH (chắc là tương đương với ban thường vụ QH hiện tại), hiển nhiên chủ tịch HDNN cũng là ĐBQH rồi.

Năm 92, Lô Xiên vừa toạch, thế giới đang rộ lên phong trào diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, tất nhiên Đảng sẽ ko tạo bất kỳ cơ hội nào để tạo ra một Gorbachev thứ hai.

Năm 2013, thôi khỏi nói đi, làm quái gì còn cái gì gọi là dân chủ ở đấy nữa =)).