Tại sao lại có lực hấp dẫn?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

giáo dục

Bạn trả lời đc câu hỏi này bạn có "nguy cơ" rất lớn đc nhận giải Nobel.

Trả lời

Bạn trả lời đc câu hỏi này bạn có "nguy cơ" rất lớn đc nhận giải Nobel.

Trong vật lý học, lực hấp dẫn là lực hút giữa mọi vật chấtvà có độ lớn tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của hai vật. :))

Vì tớ thích cậu