Tại sao mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở dưới nước Tại sao ở trên cạn cá sẽ bị chết?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

1. Mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở dưới nước vì:

Ở dưới nước do lực đẩy của nước làm các phiến mang xoè ra làm tăng diện tích trao đổi khí. Nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Sự nâng hạ của xương nắp mang phối hợp với mở đóng của miệng làm cho dòng nước chảy một chiều gần như liên tục qua mang.

Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu trong các mao mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài làm tăng hiệu suất TĐK giữa máu & dòng nước giàu O2 đi qua mang.

2. Ở trên cạn cá sẽ bị chết vì:

  • Khi cá lên cạn do mất lực đẩy của nước nên các phiến mang & các cung mang xẹp lại, dính chặt với nhau thành một khối làm diện tích bề mặt TĐK còn rất nhỏ.

  • Hơn nữa khi lên cạn mang cá bị khô nên cá không hô hấp được & cá sẽ chết trong thời gian ngắn.

Trả lời

1. Mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở dưới nước vì:

Ở dưới nước do lực đẩy của nước làm các phiến mang xoè ra làm tăng diện tích trao đổi khí. Nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Sự nâng hạ của xương nắp mang phối hợp với mở đóng của miệng làm cho dòng nước chảy một chiều gần như liên tục qua mang.

Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu trong các mao mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài làm tăng hiệu suất TĐK giữa máu & dòng nước giàu O2 đi qua mang.

2. Ở trên cạn cá sẽ bị chết vì:

  • Khi cá lên cạn do mất lực đẩy của nước nên các phiến mang & các cung mang xẹp lại, dính chặt với nhau thành một khối làm diện tích bề mặt TĐK còn rất nhỏ.

  • Hơn nữa khi lên cạn mang cá bị khô nên cá không hô hấp được & cá sẽ chết trong thời gian ngắn.