Tại sao mấy năm gần đây xuất hiện nhiều thuyết âm mưu?

Từ thuyết về Trái Đất phẳng, hội kín Illuminati, nhân bản người vô tính, quỷ Satan có thật đến chính phủ Mỹ che giấu người ngoài hành tinh...

Có phải tất cả đều do một ai đó giật dây hay không?

Từ khóa: Kiến thức chung

Thuyết âm mưu xuất hiện từ khi xã hội thông tin bắt đầu phát triển.

Thuyết âm mưu thường ly kỳ hấp dẫn, lại dựa vào các sự kiện có thật nên đôi khi lại đúng làm thuyết âm mưu thêm hút ng xem, nghe.

Nên thời chưa có Internet thì thuyết âm mưu trên báo, sách thu hút ng xem nên bán chạy. Sau này có Internet thì thuyết âm mưu càng phổ biến hơn nữa. Hiện nay thì ôi thôi. Mạng xã hội lên ngôi, mọi người xa nhau nửa vòng Trái Đất mà như ngồi chung 1 phòng. Chỉ cần 1 cái máy tính, hoặc smartphone và 1 đường truyền cùng cái đầu tưởng tượng và kiến thức rộng. Nghĩ ra 1 thuyết âm mưu nghe đáng tin thì việc kiếm like, view hay chuyển hướng dư luận thậm chí là điều khiển xã hội. Thông tin càng dễ tiếp cận thì càng dễ gặp và càng xuất hiện. Vậy thôi. :D

Trả lời

Thuyết âm mưu xuất hiện từ khi xã hội thông tin bắt đầu phát triển.

Thuyết âm mưu thường ly kỳ hấp dẫn, lại dựa vào các sự kiện có thật nên đôi khi lại đúng làm thuyết âm mưu thêm hút ng xem, nghe.

Nên thời chưa có Internet thì thuyết âm mưu trên báo, sách thu hút ng xem nên bán chạy. Sau này có Internet thì thuyết âm mưu càng phổ biến hơn nữa. Hiện nay thì ôi thôi. Mạng xã hội lên ngôi, mọi người xa nhau nửa vòng Trái Đất mà như ngồi chung 1 phòng. Chỉ cần 1 cái máy tính, hoặc smartphone và 1 đường truyền cùng cái đầu tưởng tượng và kiến thức rộng. Nghĩ ra 1 thuyết âm mưu nghe đáng tin thì việc kiếm like, view hay chuyển hướng dư luận thậm chí là điều khiển xã hội. Thông tin càng dễ tiếp cận thì càng dễ gặp và càng xuất hiện. Vậy thôi. :D

Thời nào, năm nào cũng có những thuyết âm mưu hay đơn giản là những cái người ta ko rõ ko hiểu hết được thì được quy chung là “thuyết âm mưu”.

Mà “thuyết âm mưu” không giúp chúng ta hạnh phúc hay đau khổ hơn. Biết cho vui thôi, xong lại thôi để đó sống tiếp.

Má ơi cái này có từ lâu rồi, do bạn k biết thôi :D