Đọc truyện Hạng Vũ , Lưu Bang đã lâu nhưng vẫn không thể hiểu tại sao Hàn Tín lại chui qua háng thằng bán thịt?

Từ khóa: lịch sử, Lịch sử

Vì Hàn Tín nghèo, ốm, còn ôm theo kiếm. Gặp tên hàng thịt - chắc cũng bị hâm hấp - thấy ngứa mắt sao đó chặn đường, bắt HT 1 là xiên kiếm qua hắn, 2 là chui qua háng hắn. Mà đại để tên này dai như đỉa. Giữa chợ đông ng cứ chặn đường ko cho đi nên HT đành chui lẹ đi cho rồi.

Như tác giả Nguyễn Duy Cần có giải trong quyển Thuật xử thế của ng xưa. Thì HT là ng tài chưa gặp vận, nhưng có hoài bão lớn, lập chi cao, tầm nhìn rộng. Dây dưa với tên thất phu này ko đc gì. Đâm chết nó thì tự nhiên dính vòng lao lý, nên thôi chấp nhận chịu nhục chui qua 1 tý, ko chết đc. Kẻ thất phu gặp nhục thì tay tuốt gươm vươn mình xốc đánh. Còn bậc đại trí thì chấp nhận cái nhục nhỏ để hoàn thành việc lớn. Kiểu như Việt vương Câu Tiễn mút nhọt cho Ngô vương Phù Sai vậy (Đại để là vậy).

Sau này, Tín làm Tề vương rồi lại tìm tên hàng thịt đó phong chức cho nữa. Để thấy Hàn Tín tuy chí cao là vậy những cũng khó nuốt đc cái nhục chui háng. Khi thành công rồi thì trả thù bằng cách đưa kẻ thù vào dưới quyền. Trả thù là ngang với kẻ thù, ko trả thù là cao hơn kẻ thù, phong chức cho hắn thì còn cao hơn nữa.

Trả lời

Vì Hàn Tín nghèo, ốm, còn ôm theo kiếm. Gặp tên hàng thịt - chắc cũng bị hâm hấp - thấy ngứa mắt sao đó chặn đường, bắt HT 1 là xiên kiếm qua hắn, 2 là chui qua háng hắn. Mà đại để tên này dai như đỉa. Giữa chợ đông ng cứ chặn đường ko cho đi nên HT đành chui lẹ đi cho rồi.

Như tác giả Nguyễn Duy Cần có giải trong quyển Thuật xử thế của ng xưa. Thì HT là ng tài chưa gặp vận, nhưng có hoài bão lớn, lập chi cao, tầm nhìn rộng. Dây dưa với tên thất phu này ko đc gì. Đâm chết nó thì tự nhiên dính vòng lao lý, nên thôi chấp nhận chịu nhục chui qua 1 tý, ko chết đc. Kẻ thất phu gặp nhục thì tay tuốt gươm vươn mình xốc đánh. Còn bậc đại trí thì chấp nhận cái nhục nhỏ để hoàn thành việc lớn. Kiểu như Việt vương Câu Tiễn mút nhọt cho Ngô vương Phù Sai vậy (Đại để là vậy).

Sau này, Tín làm Tề vương rồi lại tìm tên hàng thịt đó phong chức cho nữa. Để thấy Hàn Tín tuy chí cao là vậy những cũng khó nuốt đc cái nhục chui háng. Khi thành công rồi thì trả thù bằng cách đưa kẻ thù vào dưới quyền. Trả thù là ngang với kẻ thù, ko trả thù là cao hơn kẻ thù, phong chức cho hắn thì còn cao hơn nữa.