Tại sao mấy tháng nay xảy ra quá nhiều vụ dâm ô, hiếp dâm như vậy nhỉ ?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Bạn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Dạo gần đây, nó xuất hiện thường xuyên hơn là vì mọi người có nhận thức về chuyện đó và không ngại lên tiếng tìm lại công lý. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng nó chỉ thực sự giải quyết khi pháp luật thực thi đúng nhiệm vụ của mình.

Trả lời

Bạn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Dạo gần đây, nó xuất hiện thường xuyên hơn là vì mọi người có nhận thức về chuyện đó và không ngại lên tiếng tìm lại công lý. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng nó chỉ thực sự giải quyết khi pháp luật thực thi đúng nhiệm vụ của mình.

Ông đầu tiên đem ra xử bắn, đảm bảo ko có ông thứ 2.

Do không tôn trọng bản thân và bị đồng tiền làm hoa mắt