Tại sao mèo tam thể không thể là mèo đực?

Từ khóa: Sinh vật cảnh

Mèo tam thể là mèo có bộ lông gồm 3 màu: đen, vàng (hoặc tương tự) và màu trắng. Nó vẫn có thể là mèo đực nhưng rất hiếm gặp. Nguyên nhân sẽ nói sau.

Còn thông thường hầu hết mèo tam thể đều là mèo cái. Do gen quy định lông màu đen hoặc màu vàng nằm trên nhiễm sắc thể X. Do đó, 1 con mèo đực sẽ chỉ có 1 trong 2 màu lông vàng hoặc đen do nó chỉ có 1 nhiễm sắc thể X (mèo đực XY). Mèo cái ngược lại có 2 nhiễm sắc thể X, nên nó có thể có 1 NST X có gen màu đen và 1 NST X có gen màu vàng (1 NST X từ bố và 1 từ mẹ). Nên nó có thể có cùng lúc màu đen và màu vàng (màu trắng thì dĩ nhiên rồi, con nào mà chả có lông trắng :D). Do đó là mèo tam thể.

Mèo đực cũng có thể nếu nó bị mắc hội chứng Clai (gì gì ko nhớ), con mèo sẽ có bộ gen là XXY, nó là mèo đực vì có NST Y, nhưng có tận 2 NST X, do đó, như 1 con mèo cái, nó vẫn có thể trở thành mèo tam thể. Và do hội chứng này ít gặp nên mèo tam thể đực khá hiếm.

Trong truyện Conan (chap 8xx) vụ án mèo tam thể Đại Úy, có nói ở Nhật, mèo tam thể đực khá đắt tiền (cả nghìn man Nhật, 1 man Nhật khoảng 2tr VND), cả nghìn con mới có 1 con mà :D

Trả lời

Mèo tam thể là mèo có bộ lông gồm 3 màu: đen, vàng (hoặc tương tự) và màu trắng. Nó vẫn có thể là mèo đực nhưng rất hiếm gặp. Nguyên nhân sẽ nói sau.

Còn thông thường hầu hết mèo tam thể đều là mèo cái. Do gen quy định lông màu đen hoặc màu vàng nằm trên nhiễm sắc thể X. Do đó, 1 con mèo đực sẽ chỉ có 1 trong 2 màu lông vàng hoặc đen do nó chỉ có 1 nhiễm sắc thể X (mèo đực XY). Mèo cái ngược lại có 2 nhiễm sắc thể X, nên nó có thể có 1 NST X có gen màu đen và 1 NST X có gen màu vàng (1 NST X từ bố và 1 từ mẹ). Nên nó có thể có cùng lúc màu đen và màu vàng (màu trắng thì dĩ nhiên rồi, con nào mà chả có lông trắng :D). Do đó là mèo tam thể.

Mèo đực cũng có thể nếu nó bị mắc hội chứng Clai (gì gì ko nhớ), con mèo sẽ có bộ gen là XXY, nó là mèo đực vì có NST Y, nhưng có tận 2 NST X, do đó, như 1 con mèo cái, nó vẫn có thể trở thành mèo tam thể. Và do hội chứng này ít gặp nên mèo tam thể đực khá hiếm.

Trong truyện Conan (chap 8xx) vụ án mèo tam thể Đại Úy, có nói ở Nhật, mèo tam thể đực khá đắt tiền (cả nghìn man Nhật, 1 man Nhật khoảng 2tr VND), cả nghìn con mới có 1 con mà :D