Tại sao Nam Cực lại là sa mạc trong khi ở đây có rất nhiều nước dưới dạng băng?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

nam cực

,

sa mạc

,

khoa học

Sa mạc được định nghĩa là một khu vực có rất ít lượng mưa (tuyết hoặc mưa). Điều đó đúng với Nam Cực. Tuy nhiên, không giống như sa mạc Sahara, nước ở Nam Cực không bay hơi vì quá lạnh và không thể chảy đi vì quá rắn.

Ngay cả những trận bão tuyết xuất hiện ở Nam Cực cũng không phải là mưa thật mà là từ lượng băng có sẵn ở đây, nó tương tự như một cơn bão bụi ở Sahara đó.

Trả lời

Sa mạc được định nghĩa là một khu vực có rất ít lượng mưa (tuyết hoặc mưa). Điều đó đúng với Nam Cực. Tuy nhiên, không giống như sa mạc Sahara, nước ở Nam Cực không bay hơi vì quá lạnh và không thể chảy đi vì quá rắn.

Ngay cả những trận bão tuyết xuất hiện ở Nam Cực cũng không phải là mưa thật mà là từ lượng băng có sẵn ở đây, nó tương tự như một cơn bão bụi ở Sahara đó.

Sa mạc là nơi không có hoặc lượng mưa ở đó thấp hơn lượng mưa tối thiểu hàng năm. Hầu hết hiện tượng này xuất hiện ở các khu vực khô cằn nóng bức. Tuy nhiên, một số nơi quá lạnh nên không có mưa hoặc tuyết. Do đó Nam Cực nó là một sa mạc.