Tại sao thuyết tiến hóa của Darwin luôn được cập nhật?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

thuyết tiến hoá

,

darwin

,

khoa học

NHư mọi lý thuyết khoa học khác.

Trả lời

NHư mọi lý thuyết khoa học khác.

Lý thuyết mà ông đưa ra đã cực kỳ mạnh mẽ và vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, bằng chứng tạm thời cho sự Tiến hóa đã tiếp tục phát triển theo cấp số nhân và tất cả những gì học được từ những khám phá đó được kết hợp lại để tinh chỉnh và tăng độ chính xác của những gì chúng ta biết.

Thuyết tiến hóa luôn mang tính thời sự vì nó được cập nhật khi thông tin/bằng chứng mới được tìm thấy và khi có các phương pháp mới để kiểm tra bằng chứng được đưa ra.

Câu trả lời rất đơn giản: Lý thuyết của Darwin là một câu chuyện ngụ ngôn. Truyện ngụ ngôn luôn mang tính thời sự bởi vì chúng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh và cũng không cần thiết. Sau 150 năm khai quật các hóa thạch, không có hóa thạch nào cho thấy sự biến đổi của loài này thành loài khác. Sự tiến hóa ngày nay không được quan sát thấy ở các loài hiện đại. Mã di truyền là nguồn hy vọng lớn của quá trình tiến hóa, nhưng người ta phát hiện ra rằng 98% mã không phải là mã và DNA chỉ mã cho protein; không phải cơ thể hoặc bộ phận cơ thể nào cả. Vì vậy, các đột biến được chọn lọc tự nhiên của DNA (lỗi sao chép) đã sụp đổ như là nền tảng của quá trình tiến hóa, nhưng ngày nay nó vẫn được dạy là "nguồn gốc". Sự tiến hóa đã sụp đổ về mặt khoa học như một lý thuyết, nhưng nó vẫn tiếp tục như một câu chuyện ngụ ngôn được hỗ trợ bởi những câu chuyện ngụ ngôn nhỏ vô tận khác.