Tại sao ngành điện biết mất điện thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng xã hội rất lớn mà vẫn cứ cắt bụp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghành điên là nghành chính cung cấp cho nhiều nghành
Trả lời
Nghành điên là nghành chính cung cấp cho nhiều nghành