Màu sắc có từ bao giờ và xuất phát từ đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mầu sắc có được là do tần số sóng của vật tác động vào mắt ta hoặc do chí tưởng tượng.
Trả lời
Mầu sắc có được là do tần số sóng của vật tác động vào mắt ta hoặc do chí tưởng tượng.