Tại sao người ta lại thích dạy nhau cách sống?

  1. Phong cách sống

Tui không hiểu vì sao người ta hay thích dạy nhau cách sống đến thế:v nhất là lúc đang nhậu nhẹt vui vẻ tự dung đổi đề tài rồi dạy nhau phải sống thế lọ thế chai trong khi chai vẫn còn hơn nửa:v ngồi kiểu đó ra về trong hậm hực phí mồi phí bia:v

Từ khóa: 

cách sống

,

phong cách sống

Đó là biết cái gì hay, cái gì tốt thì chia sẻ cho nhau để cùng nhau tiến bộ. Chỉ những người thân quý mới như vậy. Nên lắng nghe và biết tiếp thu. Ngộ ra sớm thì sẽ không bị vấp ngã như người đi trước.

Trả lời

Đó là biết cái gì hay, cái gì tốt thì chia sẻ cho nhau để cùng nhau tiến bộ. Chỉ những người thân quý mới như vậy. Nên lắng nghe và biết tiếp thu. Ngộ ra sớm thì sẽ không bị vấp ngã như người đi trước.