Tại sao nhà nước Việt Nam cấm sử dụng vàng miếng làm phương thưc thanh toán?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

cuu

,

đầu tư & tài chính

Lúc đọc câu hỏi tôi cũng có cùng thắc mắc với bạn, và dưới đây là câu trả lời mà tôi tìm hiểu được.

Có 03 lý do chính cho việc Nhà nước Việt Nam cấm sử dụng vàng miếng làm phương thức thanh toán, như sau:

  1. Để thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ổn định thị trường vàng.
  2. Để ngăn chặn việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, làm mất đi sức mạnh của đồng tiền quốc gia và gây khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ.
  3. Để hạn chế việc dùng vàng làm phương tiện tích trữ tài sản, gây lãng phí tài nguyên quốc gia và không phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện đại.

Ý kiến của bạn như nào? Hãy góp ý để chúng ta cùng có câu trả lời tối ưu nhỉ 😊

Trả lời

Lúc đọc câu hỏi tôi cũng có cùng thắc mắc với bạn, và dưới đây là câu trả lời mà tôi tìm hiểu được.

Có 03 lý do chính cho việc Nhà nước Việt Nam cấm sử dụng vàng miếng làm phương thức thanh toán, như sau:

  1. Để thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ổn định thị trường vàng.
  2. Để ngăn chặn việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, làm mất đi sức mạnh của đồng tiền quốc gia và gây khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ.
  3. Để hạn chế việc dùng vàng làm phương tiện tích trữ tài sản, gây lãng phí tài nguyên quốc gia và không phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện đại.

Ý kiến của bạn như nào? Hãy góp ý để chúng ta cùng có câu trả lời tối ưu nhỉ 😊