Tại sao nhân vật Bắc Đẩu trong Táo quân lại "hai phai", trong truyền thuyết Bắc Đẩu là vị thần như thế nào?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

bắc đẩu

,

táo quân

,

truyền thuyết

,

văn hoá cổ truyền

,

văn hóa

Nam Tào Bắc Đẩu

Nam Tào và Bắc Đẩu là hai vị thần luôn đứng cạnh Ngọc Hoàng (Ông Trời), giữ sổ sách ghi chép những việc sinh tử, đầu thai của người trần.

Nam Tào Bắc Đẩu vốn là người trần, là hai anh em ruột sinh đôi. Bà mẹ của họ già nua mới bắt đầu có thai, có giẫm phải vết chân lạ hay uống nước sọ dừa không thì không thấy nói, cơ mà bà mang thai cũng lâu, đến 69 tháng mới sinh ra hai cục thịt dính máu, không đầu, không có tay chân. Bà tính vứt đi, nhưng rồi thương, lại đem cất ở xó nhà. Một trăm ngày sau tự nhiên hai cục thịt hóa ra hai chàng trai mạnh khỏe hết sức thông minh, trí nhớ phi thường, có thể nhớ đủ chuyện nhặt nhạnh xảy ra khắp nơi. Ngọc Hoàng thấy vậy mới tuyển hai người làm thần, để ghi những việc sống chết của loài người.

Nam Tào ghi sổ sinh đứng bên trái, Bắc Đẩu ghi sổ tử đứng bên phải Ngọc Hoàng. Họ ghi lại thiên mệnh của mỗi người từ lúc sinh đến lúc chết, quy định số nghèo sang, lành dữ, sau khi chết phải đầu thai kiếp gì, họ cũng ghi chép cả số kiếp đầu thai các loài vật.

Trong truyền thuyết thì Bắc Đẩu là trai thẳng nha, nhưng trong táo quân được biến thể đi để phù hợp với thị hiếu người xem thôi bạn.

Nguồn : "Kho tàng truyện thần thoại Việt Nam" - GS Vũ Ngọc Khánh


Trả lời

Nam Tào Bắc Đẩu

Nam Tào và Bắc Đẩu là hai vị thần luôn đứng cạnh Ngọc Hoàng (Ông Trời), giữ sổ sách ghi chép những việc sinh tử, đầu thai của người trần.

Nam Tào Bắc Đẩu vốn là người trần, là hai anh em ruột sinh đôi. Bà mẹ của họ già nua mới bắt đầu có thai, có giẫm phải vết chân lạ hay uống nước sọ dừa không thì không thấy nói, cơ mà bà mang thai cũng lâu, đến 69 tháng mới sinh ra hai cục thịt dính máu, không đầu, không có tay chân. Bà tính vứt đi, nhưng rồi thương, lại đem cất ở xó nhà. Một trăm ngày sau tự nhiên hai cục thịt hóa ra hai chàng trai mạnh khỏe hết sức thông minh, trí nhớ phi thường, có thể nhớ đủ chuyện nhặt nhạnh xảy ra khắp nơi. Ngọc Hoàng thấy vậy mới tuyển hai người làm thần, để ghi những việc sống chết của loài người.

Nam Tào ghi sổ sinh đứng bên trái, Bắc Đẩu ghi sổ tử đứng bên phải Ngọc Hoàng. Họ ghi lại thiên mệnh của mỗi người từ lúc sinh đến lúc chết, quy định số nghèo sang, lành dữ, sau khi chết phải đầu thai kiếp gì, họ cũng ghi chép cả số kiếp đầu thai các loài vật.

Trong truyền thuyết thì Bắc Đẩu là trai thẳng nha, nhưng trong táo quân được biến thể đi để phù hợp với thị hiếu người xem thôi bạn.

Nguồn : "Kho tàng truyện thần thoại Việt Nam" - GS Vũ Ngọc Khánh