1. Kiến thức chung

Tại sao nhiều sinh viên cho rằng chỉ cần học tiếng anh để hỗ trợ chuyên ngành mà không phải là học ngay từ đầu?

Từ khóa: kiến thức chung
vì họ hiểu sai

Trả lời

vì họ hiểu sai