Tại sao nước tiểu có màu vàng?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Có phải có mỗi màu vàng đâu, màu của nước tiểu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lượng nước uống vào, tình trạng sức khỏe, thời gian đi tiểu

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt là do có sự bài tiết chất có màu trong máu (Urochrome)

Trả lời

Có phải có mỗi màu vàng đâu, màu của nước tiểu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lượng nước uống vào, tình trạng sức khỏe, thời gian đi tiểu

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt là do có sự bài tiết chất có màu trong máu (Urochrome)