Có phải xã hội đen toàn mặc áo màu đen, nguồn gốc của lý do này?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Ủa ai nói xã hội đen toàn mặc áo màu đen vậy? Người ta mặc đủ màu đủ hình theo sở thích mà 😀

Trả lời

Ủa ai nói xã hội đen toàn mặc áo màu đen vậy? Người ta mặc đủ màu đủ hình theo sở thích mà 😀

Haha, chắc để phân biệt vợi xã hội đỏ