Bạn sẽ đặt tên con theo họ Bố hay họ Mẹ?

  1. Giáo dục

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

giáo dục

,

tình yêu

Họ của bố và tên đệm của mẹ 👍

Trả lời

Họ của bố và tên đệm của mẹ 👍

Dạo này mình thấy mọi người hay đặt tên con bao gồm cả họ ba lẫn họ mẹ luôn.

Con thì sẽ có tên đệm giống tên đệm của ba hoặc mẹ.

Hoặc con sẽ có tên đệm là chính tên thật của ba hoặc mẹ luôn.