Tại sao màu đỏ lại kích thích tình dục hơn những màu khác?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

kiến thức tình dục

,

khoa học về tình dục

,

tình dục

Chắc là vì con gái khi hứng lên thì sẽ đỏ mặt =))

Trả lời

Chắc là vì con gái khi hứng lên thì sẽ đỏ mặt =))