Tại sao màu đỏ lại kích thích tình dục hơn những màu khác?

  1. Khoa học

  2. Giới tính

Từ khóa: 

khoa học

,

giới tính

Chắc là vì con gái khi hứng lên thì sẽ đỏ mặt =))

Trả lời

Chắc là vì con gái khi hứng lên thì sẽ đỏ mặt =))