Tại sao phải phân loại văn học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

(Bài viết là quan điểm cá nhân được tổng hợp từ kiến thức môn Loại thể văn học) Tạm chấp nhận sự phân loại phổ biến nhất được đưa ra từ thời Aristole, củng cố ở thời Belinski và tiếp tục được tin tưởng ở hiện tại, văn học được chia làm 3 loại thể chính: các tác phẩm trữ tình, kịch và tự sự. Mô hình tam phân này được đông đảo thừa nhận tuy còn nhiều quan điểm cố gắng phản biện theo hướng khác. Vậy một câu hỏi được đặt ra, “Tại sao chúng ta lại phải tiến hành phân loại như vậy?”. Bất cứ thứ gì tồn tại đều có nguyên do và mục đích tự thân của nó. Quan điểm phân chia văn học cũng vậy. Hàng loạt giả thiết được đưa ra trong đó có bốn giả thuyết được giới phê bình và học thuật tán đồng và thuyết phục được tôi, như: -Phân loại văn học gắn với việc xếp nhóm những tác phẩm có nét chung thống nhất từ đó biệt lập các tác phẩm khác nhau. -Phân loại văn học nhằm phân hạng giá trị tác phẩm. -Phân loại văn học nhằm tìm ra một motif chung của loại thể đó trong sáng tác, là công cụ định hướng cho người sáng tác như hình thức, chức năng.... -Phân loại văn học gắn với ý thức con người; là dấu ấn của cố gắng, nỗ lực đưa mọi thứ liên quan đến con người vào một quy phạm có thể kiểm soát và lý giải được.
Trả lời
(Bài viết là quan điểm cá nhân được tổng hợp từ kiến thức môn Loại thể văn học) Tạm chấp nhận sự phân loại phổ biến nhất được đưa ra từ thời Aristole, củng cố ở thời Belinski và tiếp tục được tin tưởng ở hiện tại, văn học được chia làm 3 loại thể chính: các tác phẩm trữ tình, kịch và tự sự. Mô hình tam phân này được đông đảo thừa nhận tuy còn nhiều quan điểm cố gắng phản biện theo hướng khác. Vậy một câu hỏi được đặt ra, “Tại sao chúng ta lại phải tiến hành phân loại như vậy?”. Bất cứ thứ gì tồn tại đều có nguyên do và mục đích tự thân của nó. Quan điểm phân chia văn học cũng vậy. Hàng loạt giả thiết được đưa ra trong đó có bốn giả thuyết được giới phê bình và học thuật tán đồng và thuyết phục được tôi, như: -Phân loại văn học gắn với việc xếp nhóm những tác phẩm có nét chung thống nhất từ đó biệt lập các tác phẩm khác nhau. -Phân loại văn học nhằm phân hạng giá trị tác phẩm. -Phân loại văn học nhằm tìm ra một motif chung của loại thể đó trong sáng tác, là công cụ định hướng cho người sáng tác như hình thức, chức năng.... -Phân loại văn học gắn với ý thức con người; là dấu ấn của cố gắng, nỗ lực đưa mọi thứ liên quan đến con người vào một quy phạm có thể kiểm soát và lý giải được.