Tại sao quần áo đã qua sử dụng lại gọi là đồ si đa?

  1. Thời trang

Không biết có ai đã từng như mình không, chứ trước đây cứ nghe người ta bảo đồ si đa thì cứ tưởng đó là quần áo của những người bị si đa đã từng mặc, hoặc mặc vào sẽ bị si đa :))

Bây giờ thì không nghĩ vậy nữa, nhưng vẫn không biết tại sao lại gọi như thế?

Từ khóa: 

thời trang

Si đa hay SIDA là tên của một tổ chức Thụy Điển (Swedish International Development Cooperation Agency - Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển) đã có những chương trình viện trợ cho Việt Nam vào khoảng những năm 80 và trong đó có việc khuyên góp quần áo cũ của người dân Thuỵ Điển. Chúng được làm sạch và gửi sang Việt Nam, thay vì phát trực tiếp cho người dân thì đa số trở thành mặt hàng được bán ở nhiều nơi. Do đó cái tên quần áo si đa đã ra đời.

Trả lời

Si đa hay SIDA là tên của một tổ chức Thụy Điển (Swedish International Development Cooperation Agency - Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển) đã có những chương trình viện trợ cho Việt Nam vào khoảng những năm 80 và trong đó có việc khuyên góp quần áo cũ của người dân Thuỵ Điển. Chúng được làm sạch và gửi sang Việt Nam, thay vì phát trực tiếp cho người dân thì đa số trở thành mặt hàng được bán ở nhiều nơi. Do đó cái tên quần áo si đa đã ra đời.