Tại sao quốc kỳ của các quốc gia lại thường có hình ngôi sao?

  1. Kiến thức chung

Mình có thắc mắc là tại sao quốc kỳ của rất nhiều quốc gia lại có hình ngôi sao. Ý nghĩa của biểu tượng này tại các quốc gia có như nhau không?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Quốc kì là biểu tượng đặc trưng của mỗi quốc gia. Chính vì thế, quốc kì của mỗi nước đều được thiết kế một cách rất riêng biệt với những quy định chặt chẽ về quy cách. Những hình ảnh được thể hiện trên cờ các nước đều mang đậm bản sắc dân tộc của đất nước đó. Cờ tổ quốc là một biểu tượng thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Quốc kỳ của các quốc gia lại thường có hình ngôi sao vì ngôi sao có ý nghĩa là độc lập.

Trả lời

Quốc kì là biểu tượng đặc trưng của mỗi quốc gia. Chính vì thế, quốc kì của mỗi nước đều được thiết kế một cách rất riêng biệt với những quy định chặt chẽ về quy cách. Những hình ảnh được thể hiện trên cờ các nước đều mang đậm bản sắc dân tộc của đất nước đó. Cờ tổ quốc là một biểu tượng thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Quốc kỳ của các quốc gia lại thường có hình ngôi sao vì ngôi sao có ý nghĩa là độc lập.

Một số nơi coi rằng sao là tượng trưng cho quyền lực

Mạn phép cho rằng do ý nghĩa ngôi sao 5 cánh rất đẹp & đây là hình mà có vẽ liền 1 nét ko cần nhấc bút lên :))

Nó được cho rằng là biểu tượng đẹp nhất, hoàn hảo nhất về mặt hình học, nó chứa những số liệu vũ trụ & được coi là 1 dạng tiểu vũ trụ.

Còn trong truyền thuyết của người Ai Cập thì ngôi sao sáng chói là con trai của Iris & mặt trời.

Có 1 số liệu dẫn chứng là có hơn 60 quốc gia có hình ngôi sao trên quốc kỳ.

Quốc kỳ Việt Nam:
dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Quốc kỳ các nước đa phần muốn gửi gắm vào đó là biểu tượng quốc gia mình hoặc khát vọng của đất nước.
Các ngôi sao, mặt trời... Biểu tượng cho sự trường tồn, bất tử. Muốn đất nước họ mãi mãi trường tồn đến ngàn sau. 
Biểu tượng của đất nước như: lá phong, chim, rồng, đền chùa... Đó là những biểu tượng thiêng liêng của đất nước hoặc hiện hữu trong đời sống hằng ngày của đất nước đó. Họ muốn đưa vào như một niềm kiêu hãnh của đất nước họ.
...