1. Lịch sử

Bạn biết gì về "mười cô gái ngã ba Đồng Lộc" ?

Từ khóa: lịch sử

Mình nhớ về bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc.

Mình biết rằng Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của Thanh niên xung phong hồi đó.

Câu chuyện cụ thể hơn liên quan đến việc Mười cô gái đã san lấp hố bom tại Ngã ba đồng lộc để đảm bảo cho tuyến đường Trường Sơn ko bị đứt gãy.

Trả lời

Mình nhớ về bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc.

Mình biết rằng Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của Thanh niên xung phong hồi đó.

Câu chuyện cụ thể hơn liên quan đến việc Mười cô gái đã san lấp hố bom tại Ngã ba đồng lộc để đảm bảo cho tuyến đường Trường Sơn ko bị đứt gãy.