Tại sao Sao Thủy không có vệ tinh?

  1. Khoa học

Trái đất có Mặt Trăng quay quanh nó nhưng Sao Thủy thì không. Tại sao?

Từ khóa: 

khoa học

,

vũ trụ

,

trái đất

,

khoa học

Sao Thuỷ và Kim đều không có vệ tinh, sao bạn chỉ hỏi Thuỷ?
Trả lời
Sao Thuỷ và Kim đều không có vệ tinh, sao bạn chỉ hỏi Thuỷ?