Làm trái ngành có được thăng tiến?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Cơ hội nghề nghiệp

Làm trái ngành ở các công ty đa quốc gia thì có được thăng tiến cao hơn khi kh có bằng về ngành nghề đó , hay phải học thêm vb2 về ngành đó thì mới có cơ hội thăng chức ?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

cơ hội nghề nghiệp

Nên học thêm vb2 bạn nhé sẽ có lợi hơn

Trả lời

Nên học thêm vb2 bạn nhé sẽ có lợi hơn

Thăng tiến thì cũng phải dựa vào nhiều yếu tố: năng lực, thái độ, chuyên môn nghiệp vụ,...Mình nghĩ cứ nên nâng cấp bản thân đi đã, bằng cách nào cũng được, nhưng đừng để mình bị thụt lùi. Văn bằng 2 hay gì cũng được nhưng phải chứng minh với cấp trên à bạn có cố gắng và tiến bộ từng ngày.

(Đây chỉ là quan điểm cá nhân)

Mình thấy nhiều người hay bị hiểu nhầm khái niệm làm trái ngành. Trái ngành thì ngành đấy cũng có chút ít gì liên quan đến những thứ bạn được học trừ những ngành đặc thù: học kinh tế không thể ra làm bác sĩ, học giác viên không thể ra làm bảo dưỡng máy bay,... Nên là bạn hoàn toàn có thể thăng tiến được, điều đó dựa vào năng lực, phẩm chất, trình độ, hiểu biết của bạn đối với ngành. Hoặc để chắc chắn hơn và có cơ sở nền tảng vững vàng hơn, bạn có thể học vb2