Tại sao sau khi đi nghĩa vụ lại có tiền mang về?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

nghĩa vụ

,

tiền mang về

,

xã hội

hmm nghe nói vào đó mỗi tháng sẽ được trợ cấp 1 khoản nhỏ. Đấy nếu ông anh vào mà không tiêu nhiều thì tích cóp được chút cũng là chuyện bình thường. Mình còn nghe nói nhiều ông đi nghĩa vụ về báo nợ về cho gia đình :)). Chia sẻ của ông anh hàng xóm đi nghĩa vụ nhà mình.

Trả lời

hmm nghe nói vào đó mỗi tháng sẽ được trợ cấp 1 khoản nhỏ. Đấy nếu ông anh vào mà không tiêu nhiều thì tích cóp được chút cũng là chuyện bình thường. Mình còn nghe nói nhiều ông đi nghĩa vụ về báo nợ về cho gia đình :)). Chia sẻ của ông anh hàng xóm đi nghĩa vụ nhà mình.