1. Văn hóa

Tại sao Thái Lan lái xe bên trái, còn Việt Nam lại lái xe bên phải?

Nếu đi đường bộ từ Campuchia sang Thái Lan có phải đổi xe vì xe được thiết kế khác chiều lái không?

Từ khóa: văn hóa

Theo mình nhớ thì Anh quốc là nước lái xe bên trái, nên các nước thuộc địa của Anh cũ và thuộc liên hiệp anh đều quy định lái xe bên Trái.

Thái lan trước đây cũng là một nước thuộc địa Anh

Việt Nam mình thì bị xâm chiếm 1 thời gian bởi thực dân pháp nên quy định lái xe Bên phải cũng ảnh hưởng từ đây

Trả lời

Theo mình nhớ thì Anh quốc là nước lái xe bên trái, nên các nước thuộc địa của Anh cũ và thuộc liên hiệp anh đều quy định lái xe bên Trái.

Thái lan trước đây cũng là một nước thuộc địa Anh

Việt Nam mình thì bị xâm chiếm 1 thời gian bởi thực dân pháp nên quy định lái xe Bên phải cũng ảnh hưởng từ đây